• De BIM onderneemt
    voor ondernemers

Collect + Go

Met de e-CMR toepassing maakt Collect + Go dat eerder Value Engineers heette het makkelijker voor transporteurs en verladers om de vrachtbrief aan te bieden. Tevens is het met de e-CMR mogelijk om wachttijden te verkorten en sneller te factureren.

Collect + Go is specialist in het stroomlijnen van de samenwerking met leveranciers. Hier vind je de beste mobiele en cloudgebaseerde oplossingen. Collect + Go past procesinnovaties toe in de manier waarop mensen samenwerken.